Student Network 6. juhatus (2016-2017)

Marit Kobakene, Marko Kivilo, Patricia Desiree Gutmann, Karita Särekannu - need oleme meie, Student Networki kuues juhatus. Me oleme kõik alates 1. klassist õppinud Tallinna 21. Koolis ning seetõttu on meil väga eriline ja ärev tunne, et saame olla osa millestki, mis tekkis siin koolis ning jätkub kindlasti ka tulevikus. Me oleme alati valmis andma endast maksimumi, et kindlustada õpilasfirma järjepidev toimimine.

Meie selleaastaseks eesmärgiks on kindlasti leida erinevaid variante, kuidas Student Network' i veelgi nähtavamaks muuta, sest meie soov on, et kõik õpiabi vajavad õpilased seda saaksid.

2016/2017 õppeaasta oli Student Networki jaoks edukas. Saime palju uusi kliente ja õpetajaid. Positiivset tagasisidet oli samuti palju. Õppisime koos töötama ja oma aega planeerima, saime palju uusi kogemusi. Oli tore ning meeldejääv aasta!

Student Network 5. juhatus (2015-2016)

Taavi Pleiats, Marie Elise Soomre, Katariina Kägu ja Elis Grete Eist- need oleme meie, viies juhtkond, kes on uueks tegevusaastaks kõrged sihid seadnud ja anname endast parima!

Meil kellegil pole eelnevat juhtimiskogemust ning oleme tulnud kõik erinevatest koolidest Tallinna 21. Kooli gümnaasiumisse, nimetame naljatledes end Student Networki provintsijuhtkonnaks. Me soovime teha parimat tööd ja viia firma aina laiemale üldsusele/avalikkusele. Oleme välja töötanud tegevuskava, loonud sihid ja tahame Student Networki brändi edasi viia.

Aasta alguses oli pinge suur ning kartus, et me ei saa hakkama. kuid raskused panevadki proovile ning annavad motivatsiooni edasi pürgida. Oleme selle lühikese aja jooksul palju õppinud. Firma juhtimine on meile kõigile suurepärane kogemus tulevikuks. Uuel aastal plaanime näiteks laieneda Tallinnast väljapoole ning loodame arendada eakamate arvutiõpet. Ideid tekib aasta jooksul loodetavasti veel ning juba kevadel saame saavutatud tulemustest rääkida.

Oleme sihikindlad ning proovime eelnevatele juhtkondadele mitte varju jääda. Sellest saab Student Networkile järjekordne võimas tegutsemisaasta!

Student Network 4. juhatus (2014-2015)

Student Networkil on hetkel käsil juba viies aasta ning läbi kõigi aastate on õpilasfirma olnud Eestis silmapaistvalt edukas. Meie võtsime neljanda juhatusena oma tööd väga tõsiselt ja tundsime kindlasti ka teataval määral aukartust, aga samas uhkust, et just meie olime osutunud välja valitud mantlipärijateks.

Väga eriline tunne oli olla osa õpilasfirmast, mis on kujunenud aastatega juba Tallinna 21. Kooli brändiks ja saada võimalus seda arendada ning oma panus anda. Me avastasime, et oli õige hetk muuta Student Networki kodulehekülg kaasaaegsemaks ning pühenduda sotsiaalmeediale rohkem kui seda oli enne tehtud. Meie plaanid ja muudatused kandsid vilja ja aitasid meil jõuda oma eesmärgini, milleks oli suurendada uute klientide ja õpetajate arvu. Kindlasti oli üks suuri plusse ka suurepärane kollektiiv, kellega oli alati hea ning vahetu koostööd teha, mis on vajalik eduka töö tagamiseks. Meeldejäävateks ettevõtmisteks olid erinevad õpilasfirmade laadad ja koolitused, kus koos käisime ja ka Rajaleidja parima teenuse tiitli võitsime.

Selleks, et mõista Student Networki menu paremini, otsustasime me, et ka juhatuseliikmetel on kasulik saada õpetamisekogemus, et näha firma tööd õpetaja pilgu läbi. See otsus muutis meid kõiki Student Networkile veelgi lähedamiseks ning ka sel aastal elame uuele juhatusele väga kaasa ja jätkame osaliselt ka ise õpetajatena. Õpilasfirma juhtimine oli meile kõigile väga arendav ja andis palju uusi kogemusi, mida mujalt nii lihtsalt ei saa, seega soovitame seda ka kõikidele teistele õpilastele!

Student Network 3. juhatus (2013-2014)

Mina olen Liisa ja juhtisin nüüdseks juba viiendat aastat tegutsevat õpilasfirmat õppeaastal 2013/14. Koos minuga kuulusid tiimi meie tollane personalijuht Kauri Sooväli, finantsjuht Grete- Kai Teeäär ja turundusjuht Triinu Erik. Üheks põhilisemaks eesmärgiks seadsime endale meist eelneval aastal algatatud, kuid mitte nii edukalt käima läinud üle-Eestistumise. Soov oli võtta suuremalt ette paar linna lisaks Tallinnale ning pakkuda kvaliteetset teenust ka väljaspool pealinna. Arutluste käigus jäid sõelale Tartu, Rakvere, Haapsalu ja Pärnu. Samuti laiendasime õpetajate baasi Tallinnas ja töötasime välja ülekandega maksmise võimaluse. Mõte oli alustada ka võõrkeelte kursustega, kuid vähese huvi tõttu ei olnud idee teostamisel mõtet. Samuti käivitasime google docs-i kalendri süsteemi, kuhu iga õpetaja märkis antud tunnid ja nende kestvused- selliselt oli parem ülevaade nii meil kui õpetajatel. Aasta jooksul osalesime ka kolmel laadal, millest üks toimus Austrias. Üle-Eestilisel laadal saime aga tunnustust parima meeskonna töö eest ning auhinnana lõunasöögi koos EBSi rektori professor Arno Almanniga. Üheks põnevaimaks meediakajastuseks pean ma kindlasti artiklit Eesti esimeses ning ainukeses juhtimisajakirjas Director. Kokkuvõtvalt on mul hea meel, et olin mõnda aega selle suurepärase ettevõtte osa ja olen veendunud, et sain endale tulevikuks nii mõndagi tagataskusse.

Student Network 2. juhatus (2012-2013)

Teine õppeaasta, mil Student Network tegutses oli 2012-2013. Kuna firma oli oma loomisaastal ülimalt edukas ning potentsiaalne nõudlus järjest kasvav, otsustati õpilasfirma tegevust jätkata ka sel aasta. Õpilasfirmad reeglina on õpilasfirmad vaid ühe aasta ning pärast seda kas lõpetavad tegevuse või alustavad tegevust päris firmana. Student Network oli erandiks, sest tegemist on keskkooli õpilastega ja põhikooli harimisega, seega firma pidi jääma õpilaste kätte. Vahetuma pidi õpilasfirma juhtkond, sest algne juhtkond oli keskkooli lõpetamas ning ametlikult ei tohtinud nemad seda firmat enam omada. Valiti uus juhtkond: tegevjuht - Nathan Metsala, Finantsjuht - Mark Marten Vändre, Turundusjuht - Liis Venelaine ja Personlijuht - Brigitte-Susanne Hunt. Aasta eesmärk oli Tallinnas läbiviidud tegevus laiendada üle Eestiliseks. Uus juhtkond seadis eesmärgiks tegevust alustada kokku kümnes Eesti linnas. Linnades olevate õpilastega loodi kontakt läbi tuttavate ning igale piirkonnale valiti juht, kes jaotas töö õpetajate vahel ära, suhtles lastevanematega ning hakkas iga kuiselt jaotama palkasid ja firma tulusid kandma juhtkonnale. Samuti prooviti sel aastal teist teenust pakkuda - arvutiõpetus eakatele. Vanematel inimestel oli võimalik palgata noori, kes neid õpetaksid arvutit kasutama nende endi kodudes. Esimene poolaasta möödus sujuvalt, kliente oli vähe, sest tegemist oli aasta algusega ning firma võrsed teistes linnades alles alustasid tööd. Aasta keskel toimus juhtkonnas muutus ning uueks personalijuhiks võeti Georg Svidlov. Pärast vahetust paistis kevadsemester, mis hõlmab enda alla keskkooli katseid ja lõpueksameid. See tähendas suurt tõusu nõudluses - tööd tekkis õpetajatele liiga palju ning oli tarvis lisa õpetajaid palgata. Aasta lõpetati juuni kuus ning sel hetkel töötas Student Networkis üle 100 noore õpetaja üle Eesti. Aastane käive oli üle 1000 euro ning kasum 400 eurot. Enne lõpliku aasta tegevuse lõpetamist, valiti firmal järgmiseks aastaks taaskord uus juhtkond.

Student Network 1. juhatus (2011-2012)

Student Network sai alguse 2011. aastal, kui neli 21. Kooli noort (Joan Kangro, Anete Advelk, Martin Tammvee ja Silver Vapper) tahtsid õpilasfirmat luua ning mõtlesid, mis oleks ühiskonnal vaja, mida nemad suudavad toota/pakkuda. Idee peale tuldi juba õppeaasta alguses, kuid esialgu puudus paljudel õpetajatel ning lapsevanematel usaldus, et keskkooli õpilased suudavad ise olla õpetajad. Sellegipoolest, tänu odavale hinnale, innovatiivsele lähenemisele ja mitmekülgsele turunduskampaaniale tuli kliente päris palju juba alguses ning oli selge, et teiste õpetamine pole mingi probleem.

Pärast mitmes meediakanalis käimist (Elmar, Vikerraadio, Kuku, Postimees jms) ja ka teistes koolides info levitamist hakkas klientide arv minema nii suureks, et ajaliselt polnud võimalik firma 4 liikmel kõikide vajadust rahuldada ja seega hakkas pihta lisaõpetajate värbamine. Esimese kooliaasta lõpuks oli firmas umbes 20 õpetajat kahes erinevas linnas (Tallinn ja Saku).

Kooliaasta teisel poolel mõtlesime firma arendusele ning tulime välja uue teenusega: arvutialased konsultatsioonid eakamatele inimestele. Selle vajaduse kinnitamiseks tegime turu- uuringu Viru Keskuses, kust meid selle käigus välja visati, kuid sellegipoolest saime selge kinnituse vastavalt sihtgrupilt. See uus teenus äratas jällegi meedia tähelepanu, mis andis meile võimaluse meedias tasuta reklaami teha (Ringvaade, Tallinna TV jne). Eakaid kliente tuli palju ning väga tihti oli arvutialaste teadmiste jagamine sekundaarne vajadus ja pigem sooviti kellegagi vestelda, mis meeldis ka õpetajatele endile.

Lisaks tundsime, et peame kuidagi ühiskonnale tagasi andma ning hakkasime andma Lilleküla lastekodu lastele tasuta tunde erinevates ainetes. Selles käigus tundsime, kui hea on aidata kedagi, kes seda vajab, isegi kui selle eest mingit otsest tasu ei ole. Samuti liitus teisel poolaastal meie juhatusega Geithy Sepp, kes oli suureks abiks firma edasisel arengul ning õpilasfirmade võistluseks valmistumisel.

Eesti õpilasfirmade võistluseks 2012. aastal valmistuti korralikult ning tihedas konkurentsis saadi Eesti Parima Õpilasfirma Tiitel. Sellest tulenevalt jätkati suvel firmaga kõvasti tegutsemist, et Euroopa võistlusel Rumeenias hästi esineda. Suve jooksul sai valmis veebileht, leitud uus juhtkond järgmiseks aastaks ning alustatud üle-eestilise laienemisega. Euroopa võistlus läks üldiselt edukalt, kuid kohta esikolmes ei tulnud.

Õpilasfirma tegemise käigus õppisime väga palju. Esiteks saime head õpetamiskogemust teistele abitundide andmise käigus. Nägime, kuidas firma tegemine käib ning mis aspektidega peab arvestama, et edukas olla. Me kõik saime meedias käimise-ja esinemiskogemust ning õppisime erinevate probleemidega tiimina toime tulema