Tutvu meie tiimiga

Oleme kõik edumeelsed ning teotahtelised Tallinna 21. Kooli gümnaasiumiõpilased ja teeme palju tööd, et ka sel aastal Student Network'i edu saadaks!

Victoria Koppel

Victoria Koppel

Tegevjuht

Hei! Olen Victoria ning õpin juba kümnendat aastat Tallinna 21. Koolis. Matemaatika mulle väga meeldib, sestap valisingi gümnaasiumisse astumisel reaalklassi. Vabal ajal meeldib mulle tegeleda spordiga. Mängin tennist ning vahel harva leian ennast ka jooksurajalt. Olen rõõmsameelne ning naerusuine neiu ning mulle meeldib tuua positiivsust ja rõõmu teiste päeva. Kuna mul on endal väikest viisi olnud mõte ettevõtlus erialal tegutsema hakata, siis Student Network annab mulle hea võimaluse ennast proovile panna.

Mia Matilda Tammekun

Mia Matilda Tammekun

Personalijuht

Hei! Mina olen Mia Matilda ning õpin Tallinna 21. Koolis juba kümnendat aastat. Mulle väga meeldib muusika ning samuti naudin looduses olemist. Olen kohusetundlik ning sõbralik. Õpilasfirmas olemine on mulle uus kogemus ning loodan selle käigus palju areneda.

Lotte Teemets

Lotte Teemets

Finantsjuht

Hei! Mina olen Lotte ning 21.Koolis õpin juba kümnendat aastat. Väljaspool õppetööd võib mind näha pilli mängimas, laulmas või võrkpalliplatsil. Lisaks armastan lugeda kriminulle ja küpsetada. Iseloomult olen vastutustundlik, abivalmis ning positiivne - püüan alati näha tunneli lõpus valgust. Samuti meeldib mulle omandada uusi teadmisi, oskusi ja kogemusi nii et õpilasfirma tundus just sobivaks katsumuseks.

Hanna Grete Rebane

Hanna Grete Rebane

Turundusjuht

Heia! Mina olen Hanna, Tallinna 21. Kooli 10.c klassi õpilane ja olen siin koolis käinud algusest peale. Ma armastan humanitaaraineid ja luuletamist. Vabal ajal õpin muusikaliteatris, tantsin rahvatantsu ja mängin ka orkestrites flööti. Olen naerusuine neiu, kel palju põnevaid ideid ja teotahet ning lastega saan väga hästi läbi. Salamahti olen vahel mõelnud ka elukutselt õpetajaks saada.

Tutvu meie õpetajatega

Johanna Hütt

Johanna Hütt

Õpetaja
matemaatika, keemia

Mina olen Johanna ja õpin kümnendat aastat Tallinna 21. Koolis. Vabal ajal meeldib mulle sportida, eriti meeldib mulle ujumine ning jalgpall, samuti meeldib mulle fotograafiaga tegeleda ning laulda. Olen lõpetanud Tallinna Muusikakoolis klaveri eriala. Koolis on minu lemmikaineteks keemia ja matemaatika, mida ma ka kõige paremini valdan. Ma olen väga sõbralik ja abivalmis ning mulle meeldib väga inimesi aidata.

Kreete Liina Kreen

Kreete Liina Kreen

Õpetaja
kõik ained v.a. võõrkeeled

Mina olen Kreete. Õpin gümnaasiumi esimeses klassis reaalsuunal. Olen suur kassiarmastaja ja õpetan kõiki aineid peale võõrkeelte. Otsustasin alustada õpetamist, sest olen abivalmis ja soovin inimesi aidata. Õppimismeetodina ma ei poolda karistamist ega vägivalda.

Enlil Sonn

Enlil Sonn

Õpetaja
inglise keel, keemia

Tere! Minu nimi on Enlil ning ma õpin Tallinna 21. Koolis,11.B klassis. Kooliväliselt tegelen fotograafia ja koerasportidega, varem tegelesin ka ratsutamisega. Kuna õpin inglise keele süvaklassis on mu suurim tugevus kindlasti inglise keel. Lisaks sellele meeldib mulle väga ka keemia.

Romi Viskar

Romi Viskar

Õpetaja
matemaatika, eesti keel

Minu nimi on Romi Viskar. Olen 17-aastane ja elan Harjumaal Jõelähtme vallas. Olen lõpetanud Loo Keskkooli kiituskirjaga ja üheksandas klassis avaldati minu uurimistöö teadusajakirjas Akadeemiake. Olen tegelenud seitse aastat näitlemisega, lõpetanud Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli plokkflöödi erialal ja lisaks veel õppinud altplokkflööti ja klaverit. Praegu käin Tantsuansambel LEEs rahvatantsu tantsimas. Koolis on minu lemmikaineteks matemaatika, keemia ja bioloogia.

Teele Teemets

Teele Teemets

Õpetaja
matemaatika

Hei! Mina olen Teele ja õpin Tallinna 21. Koolis, 12A klassis. Ma tunnen end mugavalt reaalainetes ja koolis minu lemmikaineks ongi matemaatika nii et seda ka õpetan. Hobidest olen juba 13 aastat tegelenud iluvõimlemisega ning selle kõrvalt ka väikestviisi kunstiga.Väikestviisi õpetajakogemus on juba kodust olemas, sest mul on väiksemad õed-vennad, keda tihti koolitöödes abistan.

Alexandra Pakkonen

Alexandra Pakkonen

Õpetaja
vene keel

Minu nimi on Alexandra ning olen Tallinna 21. Kooli 10. klassi õpilane. Mulle meeldib õppida keeli. Valdan eesti keelt (emakeel), vene keelt (emakeel) ja inglise keelt. See aasta alustasin ka prantsuse keele õppimist. Lastega suhtlen hästi, kodus väiksemad õed ja vend. Samuti olen kokkupuutunud erivajadustega ja lastekodu lastega ning oskan nendega suhelda. Vaba aega proovin sisustada erinevate kursuste ja üritustega.

Regina Luik

Regina Luik

Õpetaja
matemaatika, keemia, muusika

Hei! Olen Regina, 21. Kooli 10.A klassist. Minu lemmikõppeained on reaalained. Mind innustab muusikast saadav emotsioon. Tegelen tantsimise ja koorilauluga, olen lõpetanud Tallinna Muusikakooli viiuli erialalal ning osalen kooliorkestris. Iseloomult olen abivalmis, loov ja sõbralik ning valmis teisi toetama ja motiveerima õpingutes nii, et õppimine ei oleks tüütu kohustus.

Carmen Helena Hallimäe

Carmen Helena Hallimäe

Õpetaja
matemaatika, inglise keel

Minu nimi on Carmen. Õpin esimest aastat Tallinna 21. Koolis 10B ehk inglise keele klassis. Õppeainetest on mu lemmikud ajalugu ja inglise keel, milles olen ka tugevaim. Vabal ajal meeldib mulle ujuda ja talvel suusatada. Mulle meeldib teistele toeks olla ja olen valmis aitama!

Kaisa Kumpas

Kaisa Kumpas

Õpetaja
matemaatika, füüsika, eesti keel

Olen Kaisa ja käin Tallinna 21.Koolis 11.a ehk reaalklassis. Lastega töötamine huvitab mind väga. Vaadates oma väikest venda kasvamas, olen tihti ka teda kooliasjades aidanud ja õpetanud. Minu lemmikõppeained on matemaatika, eesti keel ja füüsika. Olen alati rahulik ja abivalmis ning minu meelest ei tohiks koolis käimine mitte kellegi jaoks olla tüütu kohustus. Mulle meeldib, kui see, mida teen, on kellelegi kasulik ja saan kedagi päriselt aidata.

Albert Ader

Albert Ader

Õpetaja
kõik õppeained va. vene keel

Tere! Minu nimi on Albert ning ma õpin Tallinna 21. Kooli inglise keele süvaõppeklassis. Mulle meeldivad nii reaal- kui ka humanitaarained, eriti eesti ja inglise keel, ning olen valmis mõlemaid õpetama. Kooliväliselt tegelen fotograafiaga, huvitun arhitektuurist ja disainist ning üritan kinni haarata igast põnevast võimalusest, mida elu toob.

Tuule Kangur

Tuule Kangur

Õpetaja
inglise keel

Mina olen Tuule ja õpin Tallinna XXI Kooli 11. a klassis. Olen terve oma koolitee siin mööda saatnud ja selle aja jooksul on mulle südamelähedaseks saanud nii humanitaar- kui ka mõned reaalained. Kõige kindlamalt tunnen ennast aga keeltes: emakeeles ja inglise keeles. Sel õppeaastal olen asepresident meie kooli Õpilasesinduses ning kooli kõrvalt käin ka kunstikoolis. Olen aktiivne ja sõbralik neiu ning olen alati valmis abikätt ulatama, kui ma seda vähegi suudan.

Valter Pärn

Valter Pärn

Õpetaja
inglise keel, eesti keel, ühiskonnaõpetus

Anett Arumaa

Anett Arumaa

Õpetaja
keemia, füüsika, matemaatika, eesti keel

Mina olen Anett ja õpin Tallinna 21. Koolis juba üheteistkümnendat aastat. Olen alati olnud väga abivalmis ja sõbralik, mistõttu mõtlesin, et Student Networki tiimiga liitumine aitaks mul täita oma soovi teistele inimestele abiks olla. Kooliväliselt käin laulmas ja rahvatantsus ning samuti tegelen fotograafiaga. Õppeainetest on minu tugevaimad küljed reaalained, mistõttu valisin need ka õpetamiseks.

Kristi Koitla

Kristi Koitla

Õpetaja
keemia, füüsika, matemaatika

Minu nimi on Kristi ja ma õpin Gustav Adolfi Gümnaasiumis 12. klassis. Koolis on mu lemmikud reaalained ja olen osalenud ka mitmetel olümpiaadidel. Armastan loodust, reisimist ja uusi väljakutseid.

Mark Paavel

Mark Paavel

Õpetaja
inglise keel, matemaatika, bioloogia, keemia

Tere! Mina olen Mark, Tallinna 32. Keskkooli 11.B klassi õpilane. Põhikooli olen lõpetanud heade tulemustega Tallinna Rahumäe Põhikoolis. Kooliväliselt tegelen pingsalt malevaga, olles ise õpilasmaleva aktiivi liige. Koos teiste malvelastega tegelen samuti rahvatantsuga ning natukese ka võrkpalliga. Lemmikaineteks on mul reaalained ja võõrkeeled. Olen positiivne ja aktiivne inimene ning alati valmis teisi aitama.

Oskar Johannes Fromm

Oskar Johannes Fromm

Õpetaja
matemaatika, inglise keel, loodusõpetus

...

Sandra-Saskia Kärmas

Sandra-Saskia Kärmas

Õpetaja
inglise keel, eesti keel

Hei! Mina olen Sandra-Saskia, olen 18 aastat vana ja õpin 21. Koolis 11.B klassis. Olen rõõmsameelne ja aktiivne, mulle meeldib inimestega suhelda ja muudkui uusi väljakutseid leida. Olen suur keelte- ja kirjandushuviline, valdan lisaks vene ja inglise keelele ka veidi hispaania ning vabalt hollandi keelt. Hobideks on mul kunst ja teater, reisimine ning suusatamine.

Karmen Kikas

Karmen Kikas

Õpetaja
eesti keel

Hei! Mina olen Karmen ja õpin Gustav Adolfi Gümnaasiumi rootsi keele klassis. Õppeainetest pakuvad mulle enim huvi humanitaarained: võõrkeeled, eesti keel ja ajalugu. Mulle meeldib väga nendes ainetes uusi teadmisi omandada ja samuti on mul soov neid teistega jagada. Suhtlejana olen rõõmsameelne, järjekindel ja avatud. Enda vaba aega sisustan ma foto- ja videograafiaga, samuti pakuvad huvi graafiline disain ja kaasaegne kunst.

Anna Gerda Nurmetalo

Anna Gerda Nurmetalo

Õpetaja
muusika, inglise, eesti ja vene keel

Tere! Minu nimi on Anna ja ma õpin Tallinna 21. Koolis 11B klassis. Vabal ajal tegelen ma põhiliselt muusika ja kodutöödega. Mulle meeldib väga lugemine ja võõrkeeled, eriti vene ja inglise keel. Lisaks õppimisele meeldib mulle inimestega suhelda, uusi tutvusi luua ja neile ka võimalusel enda teadmisi jagada. Pean end kohusetundlikuks, ettevõtlikuks ja elunautivaks inimeseks. Aitan alati hea meelega!

Susanna Apri

Susanna Apri

Õpetaja
vene keel ja muusika

Olen Susanna ning õpin teist aastat gümnaasiumis inglise keele suunas. MInu hobideks on sport ning muusika. Nende kahega olen tegelenud päris väiksest saati ning muusika on ka mu tugevaim aine. Õppisin 9 aastat muusikakoolis, käisin põhikoolis muusikakallakuga klassis ning laulsin pea 6 aastat vokaalansmablis, tegelesin soololauluga ja olen ka erinevates koorides laulnud. Seetõttu õpetangi hea meelega muusikat - ainet, mis on mulle südamelähedane ja armas.

Trine Metsla

Trine Metsla

Õpetaja
inglise keel, matemaatika

Hei! Mina olen Trine ja õpin Tallinna 21. Koolis inglise keele süvaõppeklassis. Koolile lisaks tantsin ka Carolina tantsustuudios. Kirjeldaksin ennast kui positiivse ja ambitsioonika noorena. Naudin suhtlemist, reisimist ning erinevate inimestega tutvumist. Huvitun keeltest, kirjandusest ja meeldib ka matemaatika.

Anna-Brit Lubja

Anna-Brit Lubja

Õpetaja
füüsika, matemaatika, bioloogia, loodusõpetus

...

Ellen-Maria Makus

Ellen-Maria Makus

Õpetaja
eesti keel, loodusõpetus, matemaatika, inglise keel

Hei! Minu nimi on Ellen-Maria ning õpin Tallinna 21. Koolis 10A klassis ehk reaal-loodusainete õppesuunas. Koolis on mul lemmikõppeaineteks inglise keel, ajalugu ning keemia. Olen rõõmsameelne ja abivalmis ning õpetan hea meelega. Vabal ajal tegelen tantsimisega ja naudin ka väga kokkamist.

Johanna Mikaela Henriksson

Johanna Mikaela Henriksson

Õpetaja
vene keel, inglise keel, matemaatika

Mina olen Johanna ja õpin Tallinna 21. Koolis 10.B klassis. Armastan väga uute teadmiste omandamist, lemmikaineteks on võõrkeeled, matemaatika ja ajalugu. Kooliväliselt tegelen koorilaulu ja balletiga, vaba aja veedan enamasti lugedes või väikeste õdedega. Olen harjunud neid ka koolitöödega aitama, mulle meeldib oma teadmisi teistega jagada ja nooremaid aidata. Iseloomult olen tagasihoidlik, loov ja abivalmis.

Iris Rebane

Iris Rebane

Õpetaja
matemaatika, inglise keel, eesti keel, füüsika

Olen Iris ja õpin Gustav Adolfi Gümnaasiumi 11. matemaatika-inglise õppesuunaga klassis. Valdan hästi nii humanitaar- kui ka reaalaineid, seega pakun meeleldi abi igas õppeaines. Eriti meeldib mulle matemaatika ja raamatute lugemine ning ülikoolis plaanin õppida juurat.

Eliise Tuulemäe

Eliise Tuulemäe

Õpetaja
---

...

Liisa Rita Viitung

Liisa Rita Viitung

Õpetaja
reaalained

Hei, olen 17-aastane abivalmis tüdruk. Õpin Tallinna Reaalkoolis 11. klassis. Olen tegelenud klaverimängu ja muusikaga 11 aastat ning tegelen väljaspool kooli ka spordiga.